Hakem Rehberi

Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED), uluslararası hakemli bir dergidir. ANADED dil ve eğitim bilimlerinin tüm alt disiplinleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve eğitimcilere duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.

1. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Fakat bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildirilere ilişkin bilgi dipnotta yer almalıdır.

2. Makaleler, Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olmalıdır.

3. Gönderilen makaleler önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım esaslarına uygunluk yönlerinden editörlerce değerlendirilir. Uygun bulunmayan makaleler yazarlarına iade edilir.

4. Yazar / lar makaleleri ile ilgili Telif Hakkı Devir Formunu elektronik ortamda dergiye göndermelidir.

5. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler elektronik ortamda olarak yapılmaktadır.

6. Editör değerlendirmesinden geçen aday makale alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlere ilk olarak uzmanlık alanları dahilinde sunulan ve iki hafta sürebilen makaleyi inceleyip inceleyemeyecekleri sorulur. Makaleyi incelemeyi kabul eden hakemlerden, belirlenen kriterlere göre bir ay içinde incelemeyi tamamlamaları istenir. Bir ay içinde incelemeye alınmayan yazıların hakemleri değiştirilir ve bu yazılara yeni hakemler atanır. Değerlendirme süreci çift kör hakemlik içerir.

7. ANADED Çift-Kör Hakemlik (Double-Blind Refereeing) sistemini uygulamaktadır. Değerlendirme süreci, yazar ile denetleyen hakemlerin kimliklerini kesinlikle gizli tutulur. Makale değerlendirmeyi reddeden hakemlerin kimlikleri de gizlenir. “Kör Hakemlik” ilkesi nedeniyle hakemlerle yazar arasındaki iletişim, kendi aralarında ve doğrudan değil ANADED açık dergi sistemi üzerinden yürütülür.

8. Hakemler aday makaleyi Hakem Değerlendirme Formu'na göre değerlendirir.

9. Makalenin gönderildiği iki hakemden de "Yayımlanması Uygundur" şeklinde olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de "Yayımlanması uygun değildir." şeklinde olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmaz. İki hakem tarafından reddedilen yazılar yayımlanmaz ve hakemlerin yorumları ile birlikte yazar(lar)a iade edilir. Editör / Editör Kurulu, hakemlerin çelişkili geri bildirimleri olması durumunda makaleler için nihai kararı verebilir veya makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilir.

10. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayımlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanmasına (düzeltmelerle kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar hakemlere gönderilmesinin istenmesine (düzeltme) veya yayımlanmamasına (ret) karar verilir. Hakem raporlarına göre verilen bu karar, yazar veya yazarlara mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirilir.

11. Hakemlerin düzeltme / kabul yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazardan gerekli düzeltmeleri tamamlayarak benzerlik raporu ile göndermesi istenir. Turnitin, ithenticate vd. intihal / benzerlik raporunda kaynakça dahil oran % 25'i aşmamalıdır. Düzeltme istenen makaleler, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe yayımlanmaz.

12. Düzeltilmiş makale (Revizyon) metnini belirtilen süre içinde Dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi hâlinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar görülebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriğini etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir.

13. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar/lara ait olup ANADED sorumlu tutulamaz.

14. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

15. Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar/yazarlarına telif ödemesi yapılmaz.

16. Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi, herhangi bir başvuru, hakemlik veya yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

17. Dergiye gönderilen bir makalenin yayınlanıp yayımlanmasına nihai olarak editör/editör kurulu karar verir.

18. Hakem raporları ve gönderim dosyaları dergi otomasyonunda arşivlenir.

19. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

ANADED Hakemlerinin Dergi Sistemine Girişi:

  • ANADED web sayfasını açınız. (anadoluded.com)
  • “Üye ol” simgesini tıklayıp istenen bilgileri doldurunuz ve “Kaydet” onayı veriniz.
  • Üyeliğiniz editörlük tarafından onaylandıktan sonra “Giriş Yap” simgesine tıklayınız. Açılan sayfada e-postanızı ve şifrenizi yazarak Hakem Paneline giriş yapınız.
  • Sisteme girişten sonra sol taraftaki menülerden “Hakem Ana Sayfaya git” kısmını tıklayınız. Açılan sayfadan “Atanan Makaleler”e tıkladığınız zaman hakemlik yapmak üzere size atanan makale listesine ulaşacaksınız. Makale başlığının en sağında “Detay”a tıklayıp yazarın eklediği mavi ikonlu word belgesini bilgisayarınıza indiriniz. Makaleyi değerlendirmeyi kabul ediyorsanız en alttaki “Hakemliği Kabul Et”e kabul etmiyorsanız  “Reddet”e tıklayınız. Kabul ettiğiniz ettiğiniz makalenin değerlendirme süreci bittikten sonra yeniden sisteminize giriniz ve değerlendirdiğiniz makalenin “Detay’”ına tıklayınız. Karşınıza çıkacak form üzerinden makalenin değerlendirme raporunu doldurduktan sonra - yeterliliklerini/yetersizliklerini belirttikten sonra- “Editöre yorum”  ve “Yazara yorum” bölümlerinde genel düşüncelerinizi ve makale hakkında kanaatinizi yazabilirsiniz. Metin üzerinde düzeltme önerileriniz varsa “Dosya yükle” penceresindeki “Göz Atmak için tıklayınız” bölümünden düzeltme talep ettiğiniz önerilerinizi içeren dosyayı ekleyiniz. En son “Sonuç” bölümünden nihaî kararınızı veriniz. Kanaatinize göre ilgili makalenin bu hali ile yayımlanmasını uygun görürseniz “Yayınlanabilir”i, düzeltilmesini ve bu düzeltmeyi görmek istiyorsanız “Makaleyi Düzenlendikten Sonra Görmek İstiyorum” seçeneğini; makalenin düzeltilmesini ancak bu düzeltmeyi tekrar görmek istemiyorsanız “Makaleyi Düzenlendikten Sonra Görmek İstemiyorum” seçeneğini işaretleyiniz. Yayımlanmasını uygun bulmuyorsanız “Yayınlanamaz” seçeneğini işaretleyerek “Gönder”e tıklayın ve raporunuzu sonlandırınız.