Amaç ve Kapsam

Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED) dil ve eğitim bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve eğitimciler başta olmak üzere geniş bir kitleye duyurmayı amaç edinmektedir. Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED) dil ve eğitim bilimlerine katkı sunacak özgün bilimsel çalışmalar kabul etmektedir. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış makaleler de yayınlanabilmektedir.

Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi'nde nitel, nicel ve karma yöntemli özgün araştırma makalelerine ve derleme çalışmalara yer verilmektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilecek yazıların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED) profesyonel, çift-kör hakemli uluslararası bir dergidir.

ANADED'in yayın kapsamını aşağıdaki konu alanları oluşturmaktadır:

Dil
Dil Bilimi
Dil Eğitimi
  Dinleme Becerisi
  Okuma Becerisi
  Konuşma Becerisi
  Yazma Becerisi
Yabancı Dil Eğitimi
Edebiyat Eğitimi
Çocuk Edebiyatı
Folklor

Eğitim Bilimleri 
  Eğitim Yönetimi
  Eğitim Yönetimi
  Eğitim Programları
  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Alan Eğitimi Disiplinleri
  Özel Eğitim
  Temel Eğitim
  Türkçe Eğitimi
  Güzel Sanatlar Eğitimi
  Sosyal Bilimler Eğitimi
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Karşılaştırılmalı Eğitim