Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye/sempozyuma değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin yazar(lar)ını tanımlayıcı herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Bu nedenle dosya adında ve makale metni içerisinde yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.
  • Metin, Yazar Yönergelerinde belirtilen üslup ve bibliyografik gerekliliklere göre hazırlanmıştır.
  • Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, 1,15 satır aralığında (Tablolar 1 satır aralığında; Özet, Abstract, Tablolar ve Kaynakça 10 punto olmalı) ve paragraflar (başlıklar hariç, aralık; önce 0nk-sonra 6nk) iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Yazılar sırasıyla; özet, anahtar sözcükler, abstract, keywords, ana metin, kaynakça ve (gerekli ise) ekler bölümlerini kapsamalıdır. Metin uzunluğu (başlıklar, öz, abstract, metin, tablolar, kaynakça dâhil) 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
  • Telif Hakkı Devir Formu doldurulup yazar (lar) tarafından imzalanarak makale dosyası ile birlikte gönderildikten sonra yayım süreci başlatılır.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.